Odmienne reakcje chemiczne


Jest wiele róznych wątków chemii i związanych z nią określonych metod syntezy chemicznej, bądź niedocenionych substancji i reakcji pomiędzy nimi i tak np. reakcja Sabatiera, w której z dwutlenku węgla i wodoru uzyskuje się metan i wodę, synteza Fischera-Tropscha w której z mieszaniny tlenku węgla i wodoru uzyskuje się czyste paliwo do samochodów, reakcja Boscha, w której uzyskuje się wodór w reakcji wody z koksem. Reakcja Sabatiera katalizowana rutenem znalazłaby zastosowanie w produkcji paliwa do statków kosmicznych i wody do celów bytowych, metan powstały w procesie tej reakcji nadaje się do zastosowania do statków kosmicznych i oznacza dobre właściwości pędne z dobrym impulsem właściwym. Mars jako planeta posiada nieprzebrane ilości zestalonego i gazowego dwutlenku węgla, jednakże wodór do reakcji należałoby pozyskać oddzielnie z rozkładu wody, której też tam jest pod dostatkiem, jednak znajduje się w postaci lodu wodnego w różnych rejonach planety, a często zaraz pod powierzchnia gruntu. Reakcja Sabatiera katalizowana jest rutenem jest to reakcja silnie egzotermiczna, co znacza że w jej wyniku wydziela się dużo ciepła, które może być także oddzielone z reaktora i dostarczone do ogrzewania siedlisk ludzkich, zwłaszcza na Marsie gdzie średnia temperatura w ciągu roku kształtuje się na poziomie - 80 stopni Celsjusza a nawet miejscami jest dużo niższa. Reakcja Bosha to reakcja wymagająca odpowiednich warunków, odpowiedniego ciśnienia i jest katalizowana m.in. tlenkiem żelaza w wyniku niej uzyskuje się wodór, który może być uzyty w celach napędowych do wszelkich pojazdów. Synteza Fischera-Tropscha jest to sysnteza węglowodorów (np. benzyny syntetycznej) z tlenku węgla i wodoru, w wyniku tej sysntezy można otrzymać czyste paliwa do silniików spalinowych, nie zawierające siarki i innych niepożądanych pierwiastków, jest ona również katalizowana różnymi katalizatorami i przeprowadzana w określonych warunkach chemicznych.