Electromagnetic thermal propulsionThermal electromagnetic propulsion is based on thermal expansion of materials. In the process the electromagnetic energy is changed to work - kinetic energy to propel vehicles with application of untypical guide-way the vehicle is moving ahead. This internal energy is coming from the atomic structure of metalic solids medium. After delivering the heat energy to the atom's in solids atoms start to increasing external dimensions of its structure. Obtained in that way changes in geometric dimensions is predicted to give away mechanical energy with the application of precisely setting of double surfaces.


Thermal expansion and work in one direction


Thermal expansion and work in two directionsPropulsion fully operating system


Rozwiązanie systemu napędowego wykorzystujące rozszerzalność termiczną, to być może nieco niespodziewana w stosunku do obecnych nurtów technologicznych propozycja. Jakkolwiek rozszerzalność termiczna materiałów mająca swój wpływ na ich wymiary geometryczne prowadzi do jedynie niewielkich ich zmian całkowitych, jak zwiększenia długości, objętości, czy obwodu, to biorąc pod uwagę znaczną precyzję, która musiałaby być w tego rodzaju rozwiązaniu zastosowana i całej masy problemów technicznych mogących mieć tutaj miejsce, to cały czas idea ta nie została jeszcze wyeliminowana z powodu jakichś istotnych błędów w założeniach. Ostatecznie, też przecież w konsekwencji bardzo wiele zależy od wyrafinowania i czynnika pracy włożonej w "doszlifowanie" technologii, której podstawy tutaj zaprezentowano. Jak wiemy zmiana geometrii obiektów może być spowodowana efektami elektromagnetycznymi, relatywistycznymi lub związanymi z falami grawitacyjnymi. Ja zajmę się tutaj tą pierwszą ewentualnością. Obiekt położony w zasięgu pola elektromagnetycznego z pasma cieplnego, podczerwieni, absorbuje energię elektromagnetyczną, poprzez sieć atomów, które w tym procesie wpadają w drgania, drgania te są nie spolaryzowane przestrzennie, następują we wszystkich kierunkach, co doprowadza do zmiany geometrii szczególnie tych wymiarów, które są największe co do wartości. Długi pręt stalowy ogrzewany równomiernie na całej długości, którego stosunek szerokości do długości jest wielokrotnie mniejszy odpowiednio zwiększy swój wymiar całkowity na długości, natomiast jego obwód czy szerokość zmieni się niewiele w procesie ogrzewania w stosunku do długości.


Zasada działania.


W przypadku takich systemów znamienne jest to że może powstawać rezonans, w którym całość podlega drganiom o dużej częstotliwości, nie trzeba zatem dodatkowej energii do uzyskania prawidłowego funkcjonowania tego rozwiązania. Rezonans może powstać gdy występuje wywołany starterem oscylacyjny ruch całego systemu w osi pionowej. Rezonans powodują siły pochodzące z oscylatorów osiowych na których całość jest zawieszona, oraz na których ona jednocześnie spoczywa. Zastosowanie irydu ma uzasadnienie techniczne i praktyczne, bowiem jest to pierwiastek o nadzwyczaj małym promieniu atomowym oraz jest twardy i nieścieralny, nie ulega również oksydacji, nadaje się tutaj więc doskonale. Jest on jednak pierwiastkiem deficytowym w skali świata, więc zastosowanie go tutaj jest niestety dość sporne. Z irydu powstają nadzwyczaj gładkie powierzchnie niemożliwe do uzyskania dla wielu innych materiałów o dużej twardości i trwałości. Wszystkie pyły i drobiny na trasie przejazdu w tym przypadku są większe niż szczelina natarcia przodu składu, de facto bowiem mamy tu do czynienia z odległościami mniejszymi niż średnica atomu wodoru, lub porównywalnymi z nimi, profil pochylenia jest także kwestią sporną, gdyż ma on wartości wymiarów subatomowych, a zatem precyzja wykonania takiego systemu napędu musi być ultra wysoka. System rezonansowy zasilany byłby z wibratorów osiowych, drgania są bowiem potrzebne tutaj do aktualizacji położenia składu, obniżają również tarcie lokalne. Metodą na przyspieszenie tutaj jest zwiększenie częstotliwości drgań poprzez zmniejszenie odległosci od szczytu i dołu podwójnej szyny, co można by uzyskać przez ogrzanie wkładu generatorów drgań osiowych. Zwiększając wymiary geometryczne tego wkładu częstotliwość zwiększa się jednocześnie amplituda drgań maleje.