Supermaterials and nanorobots. Materiały o fantastycznych właściwościach,
stopy metali i technologia materiałowa z głębi kosmosu.Supermateriały uzyskane w procesie obróbki nanotechnologicznej to przyszłość technologii materiałowej jako takiej. Inne odmiany alotropowe lub takie materiały jak metaliczny wodór mogłyby mieć potencjał do zmiany realiów cywilizacyjnych w sposób diametralny. Dziwne materiały, stopy metali o niezwykłych i fantastycznych wręcz właściwościach, wykazujące niekiedy tkz. pamięć kształtu oraz cienkie folie nie dające się złamać, zgnieść lub przeciąć ostrym narzędziem, budzą zdumienie wszędzie tam gdzie człowiek ma styczność z obcą technologią z kosmosu, technologią pochodzącą z innych cywilizacji inteligentnych w kosmosie. Stopy metali ze złotem wykazujące nieprzepuszczalność dla promieniowania gamma i promieni Roentgena, oraz ekranujące promieniowanie korpuskularne, o których są wzmianki po katastrofach UFO i bliskich spotkaniach z kosmitami, nie są czymś nowym. Pewne fakty zaraz po uzyskaniu kontaktu z obcą technologią i jej pozostałościami z rozbitych pojazdów na Ziemi i w morzu, nie są jednak nagłaśniane ze względów utrzymania kontroli nad społeczeństwem... Informacje o tym jednak nie powstają same z siebie i zawsze są przecieki, przy których opinia publiczna powoli dochodzi prawdy. Sprasowane do cienkich folii pole siłowe, folie wykonane z alotropowych odmian pierwiastków nigdzie nie występujących na Ziemi, nie dające się spalić, przewodzące największe natężenia prądu, wysokotemperaturowe nadprzewodniki i kondensatory o nieograniczonej prawie pojemności elektrycznej, to wszystko znajdywane jest podczas rekonesansu w pobliżu wraków UFO. Skąd pochodzą tego typu technologie ? Czy załogi UFO, pochodzą z poza galaktyki, czy z pobliskich systemów gwiezdnych ? Jak bardzo zaawansowani są oni technologicznie i o ile lat wyprzedzają technologię na Ziemi ? Fenomen UFO potwierdza przypuszczenie, że podróże z prędkościami większymi od prędkości światła są możliwe, gdyby tak nie było nigdy nie dostaliby się oni w pobliże naszej planety. Gdyby nie popełniali błędów nigdy nikt nie mógłby penetrować wraków z martwymi załogantami. Złoto i jego stopy są mało zbadaną niszą obecnej technologii z prostej przyczyny - złoto jest materiałem, metalem deficytowym na Ziemi, to prawdopodobnie utrudnia badania nad stopami złota. Domieszka złota potrafi poprawić parametry np. tytanu, którego zdolności mechaniczne do przenoszenia obciążeń zwiększają się kilkunastokrotnie. Z innej strony znany powszechnie stop niklu z tytanem, wykazujący niewiarygodne wręcz właściwości tkz. pamięci kształtu, nie jest obecnie niczym nowym i stosowany jest co prawda rzadko np. w robotyce. Pojazdy UFO wyposażone są w osłony ze sprasowanego pola siłowego, bądź magnetycznego. Pojazdy te wykorzystują niewiarygodnie lekkie materiały, prawdopodobnie są to stopy metalicznego wodoru lub jednorodnego metalicznego wodoru. Jak wiemy metaliczny wodór pomimo licznych prób uzyskania w laboratorium, dalej jest poza możliwościami technologicznymi ludzkości. Innym materiałem jest materiały przewodzące wysokie prądy, bez rozgrzewania się, materiały wykorzystujące nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, bądź podobne zjawisko fizyczne. Niektóre materiały znalezione we wrakach bądź w ich pobliżu wykazywały pamięć kształtu bez podgrzewania czy schładzania, więc odmiennie jak w przypadku stopu niklu i tytanu. Nie wykluczone że niektóre z pojazdów UFO wykorzystują ekranowanie grawitacyjne poprzez wykorzystanie materiałów ekranujących pole grawitacyjne. Tego rodzaju materiały zdają się być zupełną fikcją, jednak nikt na ziemi nie jest w stanie przewidzieć prawdziwych możliwości wysoko zaawansowanych cywilizacji, bo nie ma kontaktu z zapleczem technologicznym mogącym służyć temu celu. Nie wykluczone jednak że pewne technologie z innych światów, na których rozwinęły się cywilizacje rozumne, interferowały a nawet interferują obecnie z ziemską technologią poprzez działania pewnych osób i organizacji. Od czasów zamierzchłych istnieją dane o kontaktach obcych z ludźmi, tajemnicze siły przenoszące kamienne bloki, pomoc przy budowie przekraczających możliwości ówczesnych budowniczych, obiektów budowlanych i inne urządzenia wykraczające swoją konstrukcją poza możliwości technologii z tamtego czasu znajdowane na całym świecie na wykopaliskach archeologicznych. Po kontaktach z przybyszami z gwiazd, ludzie z kontaktu posiadają czasami różne przedmioty o dziwnych właściwościach, które wręczają im oni celem upamiętnienia wizyty. Czasami zdarza się że są to fragmenty materiałów konstrukcji pojazdów UFO, lub inne przedmioty wykonane z niespotykanych na Ziemi substancji, które giną często później w nie jasnych okolicznościach. Innym zastosowaniem supermateriałów byłoby budownictwo, mowa o nanorurkach węglowych i grafenie. Rurki węglowe o grubości ścianki równej 1 atomowi węgla podobnie jak w grafenie powstają ze zwinięcia grafenu w tulejkę. Rurki węglowe miałyby sens gdyby udało się uzyskać długie ich odcinki rzędu 10 cm, co oznacza że musiałyby one mieć długość setek miliardów atomów węgla w każdej rurce na długiej osi, co jest obecnie niewykonalne technicznie, ale z czasem stanie się prawdopdobnie możliwe do osiągnięcia. Gdyby udałoby się uzyskać takie nanorurki dla celów budowlanych można by budować mosty i budynki charakteryzujące się olbrzymią wytrzymałością strunolinowce i inne budynki w miastach. Można by także skonstruować tkz. windy kosmiczne i wiszące z orbity długie na kilkadziesiąt kilometrów budynki, które same utrzymywałyby się w powietrzu, nie dotykając gruntu, wykorzystujące siły odśrodkowe a konkretnie ich równowagę z grawitacją, gdyż ich drugi koniec mógłby rozciągać się poza atmosferę ziemską i na skutek obrotu planety siły działające na cały budynek utrzymywałyby budynek w lewitacji nad ziemią. W połączeniu z technologią metalicznego wodoru, można by tworzyć tkz. wiszące miasta, które utrzymywałyby się za pośrednictwem siły wyporu atmosferycznego oraz dzięki temu że byłyby wykonane z ultra lekkiego materiału jakim może stać się metaliczny wodór, który może okazać się że będzie tak lekki jak powietrze albo nawet lżejszy.