1. Informatyka i programowanie.


Chociaż jako student informatyki, generalnie pozostający bez dyplomu, nie zakończyłem studiów z pozytywnym rezultatem, pracując w innym zawodzie, to wciąż programowanie jest tą sztuką, która wciąż leży w centrum moich zainteresowań. Programowanie to ta dziedzina wiedzy, która wymaga od informatyka ciągłego wysiłku intelektualnego, nie da się go nauczyć raz na zawsze, bo podstawy programistyczne ciągle ulegają zmianom. Tworzenie kodu, to nie praca rzemieślnicza, bowiem cechuje się ona ścisłą składnią i logiką, zwłaszcza w przypadku kodu działającego poprawnie, a sam kod powinien być przejrzysty tak jak prawa matematyki na których jest oparty. Odkąd zainteresowałem się programowaniem, a są to dla niektórych naprawdę zamierzchłe czasy sięgające świetności maszyn ośmiobitowych, które już w połowie lat osiemdziesiątych potrafiłem za pośrednictwem prostych języków pozycyjnych jak Basic, dość dobrze programować, przynajmniej w ulubionych przeze siebie sytuacjach i problemach programistycznych. Już wtedy potrafiłem pisać proste programy graficzne, czy obliczeniowe, oraz zapisywać dane takie jak tekst w kodzie ASCII, używając odpowiednich komend. W Zespole Szkół Budowlanych w Zamościu, gdzie uczęszczałem całe 5 lat, miałem sposobność zetknięcia się, na początku z Turbo Pascalem i grafiką żółwiową, w późniejszych latach szkoła dysponowała już komputerami klasy PC na procesorach Intel 80486DX2 działających pod kontrolą systemu operacyjnego Win 3.11. Po skończeniu szkoły zacząłem pracę w biurze projektowym i razem z rodziną kupiliśmy do niego pierwszy komputer z procesorem Intel Pentium 100 MHz (0.1 GHz) i służył on w firmie do obsługi działalności przedsiębiorstwa ale przez pracę w biurze nie miałem czasu zbytnio na szlifowanie nauki programowania, dopiero w 1999 roku dostając się na studia w WSZIA w Zamościu na kierunek Informatyki i ekonometrii zacząłem poznawać w miarę nowoczesne metody programistyczne, w tym język znaczników HTML. Ten z kolei język zdążył z czasem obróść w dodatki w postaci CSS, zaczął umożliwiać łączenie, odmiennych topologii programistycznych w tym samym dokumencie itd. Obecnie szlifuję własne umiejętności tworzenia stron internetowych (Web Designing) i poszukuję swojego miejsca w internecie.

2. Responsywność.

Co oznacza zagadnienie responsywności jeżeli chodzi o projektowanie stron internetowych ? Strona wykazująca responsywność powinna być napisana tak by jej zawartość automatycznie dostosowywała się do np. rozmiarów aktualnego okna przeglądarki, tak by całość równie dobrze prezentowała się zarówno na szerokim ekranie monitora komputera stacjonarnego jak i ekranie smartphone'a. W tym celu należy stosować takie rozwiązania dotyczące kodu, głównie w HTML i CSS by pewne zasady zachowania się elementów strony internetowej pozostawały zachowane. Przykładowo jedną z zasad jest skalowanie obrazków i innych elementów określając ich rozmiar w procentach, co od razu zabezpiecza przed ewentualnością, w której obrazek będzie za mały albo za duży innymi słowy nieproporcjonalny do rozmiarów ekranu. Ważną z umiejętności programistycznych jest stosowanie pasków nawigacyjnych tak by ich forma wyświetlania treści menu, itp. zmieniała się wraz z rozmiarem okna przeglądarki, ponieważ przy poziomym pasku nawigacyjnym bardzo często zdarza się, że elementy zawarte w pasku z menu nie mieszczą się po prostu na mniejszych monitorach oraz telefonach. Niezaprogramowanie zachowania się paska nawigacyjnego, by zachowywał się prawidłowo przy zmianie rozmiaru okna, skutkuje niekontrolowanym przemieszczeniem się elementów menu wraz ze zmniejszeniem szerokości okna przeglądarki. Następująca linia kodu powinna również znaleźć się w sekcji head "meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1""

3. Frontend developer.

CSS, HTML, JavaScript są to narzędzia, języki programowania webowego, które służą do tworzenia przez programistów stron w internecie. CSS nie jest językiem programowania w dosłownym znaczeniu tego słowa, jest on dodatkiem do HTML'u pozwalającym zdefiniować różne style na stronie internetowej, określić wygląd stron, sam HTML jest językiem znaczników, bez CSS wygląda on mało atrakcyjnie. JavaScript pozwala na określenie w jaki sposób działa strona, jest to język pozwalający tchnąć w strony dozę inteligencji.

4. JavaScript.

JavaScript to skryptowy język programowania stworzony przez Brendana Eich'a. Najpopularniejsze zastosowanie tego języka dotyczy budowy stron internetowych. Język służy do budowy interrakcji pomiędzy uzytkownikiem a interface'm oraz umożliwia tworzenie zaawansowanych animacji.


Przykład programu w JavaScript - prosty kalkulator z 4 działaniami podstawowymi wraz z elementami w CSS i HTML


Przykład programu w JavaScript - program rysujący okręgi wraz z elementami w CSS i HTML