Spis treści

1. Centrifugal and autonomous propulsion system. 2. Magnetic autonomous railway propulsion system.

1. Centrifugal propulsion system.This experiment is not something new in physics. It has long been tried this kind of curiosities in the field of physics to apply in many interesting technical solutions but so far without significant success. The cone seems to contradict gravity, because it moves along an evenly sloping hill. In reality, however, it falls, and more specifically, the center of gravity in the middle position is lower than in the initial position, so despite falling slope, it can move uphill instead of falling, in fact it falls by performing upwards displacement.


Autonomous train propulsion.


Centrifugal propulsion system


2. Magnetic autonomous railway propulsion system.

System napędu oparty na magnesach stałych, szynie prowadzącej i systemie pochylni. Całkowicie automatyczny system napędu dla kolei nowej generacji, charakteryzujący się brakiem potrzeby zasilania zewnętrznego w prąd czy paliwo, nie jest to napęd elektryczny czy spalinowy jedynie magnetyczny i grawitacyjny oraz inercyjny. System wymaga dopracowania i jest obecnie surowy. System działa w oparciu o ferromagnetyzm i pole magnetyczne. Może też działać na samych magnesach stałych, ułożonych w linię prostą. Ten system napędu może działać samoistnie za pośrednictwem sił magnetycznych i nie wymaga zasilania w żadne zewnętrzne źródło energii. System może mieć zastosowanie we wszelkiego rodzaju pojazdach szynowych kołowych jak i pneumatycznych - na poduszce powietrznej. Zaleca się zastosowanie magnesów neodymowych o dużej sile przyciągania. Torowisko dla tego rodzaju rozwiązania technicznego powinno mieć określone parametry, lekkie pochylenie pochylni, należy to zastosować obliczając optymalne parametry pomiędzy skokiem a długością całkowitą każdej pochylni. System powinien być wypoziomowany i tworzyć z wektorem grawitacji kąt 90 stopni. System powinien działać jednak nawet wtedy gdy ten warunek nie będzie zachowany. W tym przypadku tolerancje stosunku pochylenia każdej pochylni, pochylenia całkowitego na długości składowej do wektora może wahać się o kilka stopni w dół lub w górę. Gdy całkowita składowa pochylenia przebiega w kierunku zgodnym z wektorem, jest to zjawisko korzystne i może powodować polepszenie parametrów jezdnych składu. Gdy jest to składowa przeciwna do wektora grawitacji, system może działać z mniejszą wydajnością. System może generować energię elektryczną na swoje potrzeby by zużyć je na dodatkowe przyśpieszenie i przełamanie oporów toczenia i innych, jak również częściowo na potrzeby oświetlenia i zasilania w energię elektryczna wyposażenia wewnętrznego. Jest to jednak rozwiązanie nowatorskie, wymagające przetestowania w naturze. Kwestia opanowania tej technologii tak by całość działała bez oporów toczenia i oporu magnetycznego jest sprawą o tyle ważną co zależną od nakładów finansowych, które miałyby być przeznaczone na wdrożenie tego rodzaju rozwiązania.