Magnetic spring rotorPolaryzacja rolek magnesów jest jednak sporna...Gdyby magnesy wewnątrz miały niezgodną polaryzację do zewnętrznego pierścienia (spolaryzowaną na przyciąganie z obręczą- pierścieniem zewnętrznym), a sprężyny działałyby na przyciąganie, czyli dążyłyby do skompresowania, od wewnątrz byłyby one silnie przyciągane do obręczy magnetycznej, sprężyny z kolei dążyłyby do oderwania magnesów od obręczy, dlatego pomyślałem, że powstawałyby niezrównoważone siły wprawiające w obrót wewnętrzny rotor, jednak nie ma gwarancji, że system nie ulegnie zrównoważeniu automatycznie po skonstruowaniu urządzenia i uruchomieniu. Siły zaznaczone strzałkami czarnymi na ramionach rotora pochodzące od sprężyn sugerują i oznaczają, że nigdy ich zwroty nie są przeciwne do siebie w żadnym położeniu rotora (zawsze są pod pewnym kątem do sąsiednich wektorów) więc siły pozostaną aktywne. Poniżej zamieszczam rysunek jak w tym przypadku powinno to wyglądać.


Magnetic spring rotor.


Magnetic spring rotor.


Magnetic spring rotor.