Terapie genoweTerapie genowe to technologie z zakresu inżynierii genetycznej i genomiki pozwalające na edytowanie genów w zakresie genomu organizmu żywego w celu uzyskania określonych rezultatów leczniczych. Wszystkie choroby nękające ludzkość od wieków, mogą być wyeliminowane za pośrednictwem tego rodzaju terapii. Wciąż jednak istnieje problem w postaci wyjątkowo skomplikowanej pod względem genetyki siatki połączeń funkcjonalnych poszczególnych genów między sobą i z zewnętrznym światem poza organizmem, który ma być edytowany. Nauka w zakresie terapii genowych, raczej jeszcze nie jest w największej fazie rozkwitu, ponieważ mamy do czynienia z jej początkowym etapem, na którym pewne geny mogą być wymienione i zastąpione innymi, jednak większość dysfunkcji organizmów żywych to zaburzenia wielowątkowe istniejące na wielu płaszczyznach funkcjonowania tych organizmów, w związku z czym zmiany które dokonała dana choroba genetyczna w organizmie wymaga bardzie rozbudowanych technik inżynierii genetycznej i zarazem farmakologii, a czasami również innych dziedzin technologii. Śmierć to zjawisko dotykające organizmy oparte na komórkach, w których w wyniku jej zaistnienia następuje zanik powielania DNA i sekrecji białek i jako ludzie nie dysponujemy lekarstwem na śmierć, możemy jednak poprzez działania regeneracyjne, farmakologię i obecnie funkcjonującą wiedzę o procesach w komórce doprowadzić do wydłużenia fazy właściwego prosperowania ludzi i pożytecznych zwierząt w gospodarce człowieka.Jedną z metod pomocną w terapii genowej jest metoda CRISPR Cas 9 ang. Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats, polegającego na wykorzystaniu mechnizmów immunologicznych pochodzących z bakterii Escherichia Coli do edycji genów w organizmach żywych w procesie tym fragmenty DNA moga byc zastępowane nowymi fragmentami pozbawionymi cech uszkodzeń. Do tej pory udało się metodami inzynierii genetycznej wyleczyć całkowicie takie choroby genetyczne jak choroby krwinek krwi jak sierpowatość krwinek, w procesie której to choroby uposledzony był transport tlenu w organizmie chorego, po zastosowaniu metod edycji genowej udało się wyleczyć z tej choroby całkowicie pacjentów, gdyz wpłynięto na przyczyne choroby, na wadliwy kod DNA warunkujący powstawanie uszkodzonych białek krwinkowych w organizamie człowieka. Jednak wiedza, którą człowiek będzie musiał posiąść jest ogromna i przypuszczalnie upłynie jeszcze kilka setek lat zanim poważnie ograniczy się panoszenie się chorób takich jak choroby nowotworowe, choroby krążenia i oddziaływanie wirusów oraz wyłamie się zęby śmierci, na wszystkich jej obszarach, gdzie obecnie ona powszechnie obowiązuje i ma się dobrze. Przyszłe pokolenia mogą już nie zazanać śmierci ani chorób i będą o nich tylko czytać w podręcznikach historii, prawdopdobnie w przyszłości powszechnym stanie się produkcja sztucznego mięsa, regeneracja tkanek organizmu, wymiana ciała na nowe itp. Rośliny nie będą podlegały chorobom i nie będzie je niszczył żaden szkodnik i dadzą duży plon, dzięki metodom inzynierii genetycznej. Już obecnie te rośliny oraz zwierzęta są chodowane powszechnie. Produkcja lekarstw metodami zmodyfikowanych genetycznie organizmów obecnie jest już faktem. Wszystkie pokolenia pracują na ten stan rzeczy, gdzie nie będzie śmierci w społeczeństwie, przynajmniej nie śmierci polegającej na wpływowi procesów z wewnątrz organizmu człowieka, a więc takich które zachodzą obecnie normalnie i znamy je pod postacią procesów starzenia się itp. Inne procesy jak radiacja dążące do zniszczenia organizmu także ich wpływ może zostać ograniczony za pośrednictwem zmasowanej kontroli nad procesami przebiegu powielania DNA i białek, bo będzie można naprawiac przekłamania DNA bezpośrenio po ich zaistnieniu w organizmie po przyjęciu dawki promieniowania. Inne formy destrukcji organizmu z zewnątrz także mogą zostać ograniczone jeżeli chodzi o ich wpływ na organizm za pośrenictwem technik terapii genowej. Prawdopodbnie w przyszłości będzie można tak zmodyfikować genetycznie organizm człowieka, by stał się on zdatny do kolonizacji innych planet o warunkach o wiele bardziej niekorzystniejszych dla istnienia życia biologicznego niż tych występujących na Ziemi.