The PropulsionMetoda napędu pozwalająca na uzyskanie nieskompensowanych sił mechanicznych o naturze bezwładnościowej. Jest to urządzenie o asymetrycznie umiejscowionym rotorze. Metoda polega na nierównomiernym rozłożeniu sił odśrodkowych. Urządzenie zmienia siły odśrodkowe na jednorodną siłę, która skierowana może być przeciwko grawitacji, a więc może posłużyć do napędu pojazdów atmosferycznych ale również poprzez swoją grawitacyjną naturę również statków kosmicznych. Urządzenia tego rodzaju nie mają ograniczeń typowych dla rakiet czy innych pojazdów opartych na wyrzucie gazów wylotowych poprzez dysze. Podczas gdy w konwencjonalnym napędzie rakietowym następuje bezpośrednia zamiana energii chemicznej w trakcie reakcji utleniacza z materiałem pędnym, tutaj mamy do czynienia z systemem oddzielenia systemów zasilania w energię i generatora napędu. Konsekwencją tego jest to, że można dobrać odpowiednie źródło energii elektrycznej zasilającej rotor bezwładnościowy bez istotnego wpływu na parametry ciągu, może to być pakiet baterii chemicznych (przypadek mało wydajny i krańcowo mało efektywny), z generatorów radioizotopowych, czy innych urządzeń zasilających. System rotora bezwładnościowego potrzebuje silnika elektrycznego do wytworzenia obiegu masy wewnątrz zamkniętego systemu napędowego, po wprowadzeniu masy w obieg ciąg generowany jest wskutek dążenia mas do wyrwania się z ograniczającej ich tendencję zewnętrznej konstrukcji wsporczej generatorów bezwładnościowych. Tam gdzie siły są zdublowane albo nawet wielokrotnie przekraczają wartość sił pomijalnych i równoważnych znajdujących się po lewej i prawej stronie urządzenia oraz w części niższej, parcie sił odśrodkowych pomnożonych przez ciężar każdej masy oraz prędkość rotacji, jest największe i stanowi istotę działania tego rodzaju urządzeń.


Metoda napędu 1


Metoda napędu 2 - system składa się z 12 rolek


Metoda napędu 2 - system składa się z 3 ramion


Metoda napędu


The third type is jumper method propulsion system to application of terrain transport. The inspiration of this method starts in H. W. Bull inventor works from the beginning of XX century in year 1935, when the inventor had demonstrated the reaction engine working principles. The system was compound of two weight running in opposite direction. The first weight encounter flat impact at the end of device but the second encounter a spring on the other end of the propulsion system. That means that the kinetic energy which is given in both sides is not equal and that means that the system has potential to creation of a lift in one direction without emitting none propulsion mediums like gases, liquids etc.


Skoczek.