Spis treści

1. Podróż kosmiczna a napęd bezwładnościowy. 2. Najprostsze napędy bezwładnościowe. 3. Hop experiment with application of the coil and permanent magnet. 4. Simplest inertial drives.

1. Podróż kosmiczna a napęd bezwładnościowyCzy podróż kosmiczna zawsze musi wiązać się z lotem rakietą ? Nie musi, bo odpowiedzią na technologię rakietową jest napęd bezwładnościowy, który może działać jak przedstawiono na poniższym schemacie. W zależności od tego z którym trybem mamy do czynienia można różnie interpretować poniższy rysunek, i tak w fazie 1 (Phase 1) wał jest w pozycji górnej i oddaje energię inercyjna celem napędu, gdyby chcieć uzyskać napęd za pośrednictwem siły odśrodkowej a nie samej inercji powrotu wału, należałoby narysować wał w pozycji początkowej przechylony o 90 st. w stosunku do pionu, czyli sytuacji z fazy 1. Jednak prawdopodobnie początkowo myślałem, rysując ten schemat działania, o trybie samo - inercyjnym, a później uwzględniłem także tryb sił odśrodkowych, co może być błędnie interpretowane - wynikało to z szybkości w rysowaniu tego schematu. W przypadku trybu sił odśrodkowych w działaniu poniższego urządzenia wał nigdy nie jest przesunięty na pozycję najniższą, co skutkuje tym, że mimośród zawsze przebiega w górnej strefie urządzenia. Następnie w pozycji wału określonej jako pozioma następuje przesunięcie wysuwu wału w przeciwna stronę i sytuacja powtarza się w nieskończoność, więc siła generuje się zawsze tylko u góry przyrządu, dlatego urządzenie może napędzać dowolny pojazd w przestrzeni kosmicznej bez emisji gazów wylotowych jak w np. konwencjonalnej rakiecie. W przypadku trybu samej inercji urządzenie pracuje o puls inercyjny przy zmianie kierunku przesuwu wału roboczego - impuls następuje raz na każde 360 st. obrotu, czyli co 180 st., z uwagi że wał działa w sposób podwójny, jednak przy szybkiej pracy rotora zmieniającego orientację wału siła z pracy wału ulega stabilizacji i staje się płynna. Schemat urządzenia i pomysł powstał "na kolanie" więc nie wykluczone, że coś tu sknociłem, podczas gdy sama idea może być prawidłowa, to całość jeszcze prawdopodobnie wymaga dopracowania. Trzeba chyba także rozważyć, czy urządzenie nie powinno pracować zdublowane takim samym ale przeciwbieżnym i zsynchronizowanym rotorem o odwrotnie działającym wale, tak by uniknąć tkz. niesparowanych momentów. Kiedyś porządnie to rozrysuję w ZW CAD jak będzie sposobność ku temu, na dziś jednak urządzenie jest obiecujące ale wygląda jak wygląda. Pozdrowienia dla wszystkich badaczy i przyjaciół, którzy próbowali to zrozumieć.


Napęd bezwładnościowy


>

Napęd siłami odśrodkowymi. Zielone masy obracają się wokół centralnej osi, napędzane przez silnik elektryczny. W miarę jak ich wychylenie staje się większe (siła odśrodkowa wyrzuca je nieco na zewnątrz i do góry) , pociągają za pośrednictwem sprężyn lub elastycznych cięgien dolną tarczę-kryzę przymocowaną do centralnej osi, poprzez obracającą się wraz z tymi sprężynami tuleję.


Napęd bezwładnościowy


Napęd bezwładnościowy


2. Najprostsze napędy bezwładnościowe.

Jeden z najprostszych napędów bezwładnościowych składa się z silnika elektrycznego, piasty przelotowej do wału i samego wału o swobodnym położeniu oraz obudowy zewnętrznej.Na tym filmie widać jak wał porusza się zmuszany do obrotu przez silnik i korygowany przez obudowę zewnętrzną. W fazie zamykającej obrót wał uzyskuje już dostateczną energię by nie musiał już być sterowany przez obudowę. Gdyby był on nieco bardziej dopasowany (rysunek powstał bez wcześniejszych obliczeń jedynie na intuicję) to mógłby on ślizgać się dosłownie wewnątrz obudowy przy czym ważne jest aby miał on swobodę tak by mógł przekazać ta energię inercyjną na obudowę a co za tym idzie na cały system. Powinny być co najmniej dwa lub trzy takie zestawy do kompletnego napędu inercyjnego. Kwestia tarcia jest tutaj sprawą otwartą, w tej postaci która jest zaprezentowana nie jest ona rozwiązana. Wał swoimi szczytami naciska na obudowę i skutek może być taki, że wydrąży on rysy po wewnętrznej stronie obudowy albo całość nawet spali się po prostu z gorąca powstającego od tarcia. Sposób smarowania tego urządzenia, czy będzie to praca na smarze, czy w mgle olejowej jest kwestią otwartą. Smar lub olej może wydostawać się pod wpływem siły odśrodkowej i oliwić całe urządzenie by nie doszło do zapłonu. Można też zastosować gęste łożysko igiełkowe specjalnej konstrukcji na obwodzie ( z igiełkami od wewnątrz) urządzenia wtedy gdyby promień krzywizny szczytów wału byłby odpowiedni i może byłaby ona rozszerzona nieznacznie jeszcze tak by zapewnić styk z igiełkami łożyska całość mogłaby pracować lepiej.


Inne mocowanie i prowadzenie wałka centralnego - łożyska kulkowe mają małe opory toczenia taki przelotowy hub z łożyskami kulkowymi ustawionymi w dwu rzędach po 120 stopni między sobą. Mam wrażenie jakby przy zastosowaniu łożyska liniowego opór toczenia byłby za duży przez co tarcie by powstawało znaczne a co za tym idzie temperatura, wydaje mi się, że zastosowanie łożysk kulkowych nieco polepszałoby możliwość przesuwu tego wałka/tulei centralnej. Co do punktu uchwytu centralnego rotacyjnego trzpienia to wciąż wydaje się, że dla większej płynności pracy urządzenia trzeba by był on trochę bliżej geometrycznego środka systemu, co można łatwo naprawić przesuwając uchwyt z silnikiem albo samą obudowę w przeciwnym kierunku. Ktoś może zauważył, że system jest sparowany, to dlatego by zmniejszyć lub wyeliminować całkowicie wibracje i tak zwane "bicie", gdyby system nie był sparowany, to wtedy to bicie doprowadziłoby do zniszczenia wirnika i całego urządzenia. Gdy system jest sparowany i dodatkowo zsynchronizowany, tak by wirniki pracowały w sposób zgodny w parach, jednak obracały się w przeciwnych kierunkach. Ktoś może też zauważył, że są dwa silniki - powinien być jeden z rozdzieleniem na dwa generatory, bo w praktyce trudno by było zsynchronizować dwa oddzielnie pracujące silniki elektryczne. Więc poprzez koła zębate planuje rozprowadzić moment obrotowy tak by nie było możliwości rozsynchronizowania się systemu w sposób niekontrolowany.Ta konstrukcja ma kilka wad, przede wszystkim to mocowanie przez przelotowy hub, dwa, że wózki zewnętrzne nie kręcą się w pozycji zbliżonej do hubu/centrum obrotu nie ma docisku do obręczy w tej pozycji, przez co mogą nieco wyhamowywać zanim dotrą do powierzchni ciernej u góry.

3. Hop experiment with application of the coil and permanent magnet.

The experimental set consists one copper coil, one permanent neodymium magnet, and suspending construction formed from two cd plates, and brass distance elements with screws and plastic joints which are keeping magnet on the right place. This system won't be working in vacuum condition, needs desk under itself to operate. Maybe I will find in the future the way to run this device as a independent propulsion method. This is not Lorentz force based experiment but only inertial force obtained from interaction between the magnet and the coil which is acting on top cd plate, but also acting on this plate half a power is dissipating on the workshop desk. If someone wants to obtain real propulsion in this case than the result force should be asymmetric. However according to H. W. Bull experiments with electromagnets in his reaction impulse engine some force must be dispersed and some force must be increased and he is obtaining this by application of springs. In this situation the jump gap is too small, the interaction between magnet and the coil is too weak to compress the spring and the system need to be doubled by other system with contrary motion direction, those conditions are not met. The second problem is power supply of AC square current, all the devices which could to generate such a current in my workshop have too less voltage, the best generator that I have has current protection and doesn't give the current on nearly short circuit condition. The battery is getting hot during using. Maybe if the coil have longer wiring the system will start working better. Earlier I was showing the jumper experiment which was successful and was based on the same principle, however the movement was in horizontal plane, the coil was on the 45 degree angle to vertical axis but the system was working pretty good and the displacement was about 15 cm on the whole working scale. I have thought also about application of transformer that would be plugged into the wall socket and the whole thing would be work with 50 Hz frequency, however this frequency is too big for this application and additionally I can't make it less or bigger in this case. So I'm going to build my own generator of pulsed current with regulated frequency ability based on very simple components thus they won't get damage if I will overload them.4. Simplest inertial drives.

A simple inertial drive which seems to be easy to do in home condition or in small workshop. The entire system is consisting of four steel balls, external ring, one cross pipe and electric motor. The main principle of operation of this system is that the balls have free space for extend outside cross pipe and they are rotating on asymmetric trajectory in vertical direction - ex- center location of cross pipe, so on the bottom they are hiding inside pipe and on the top position they are extending from them more so the centrifugal force is stronger on the top because the balls have more kinetic energy on the top as they are moving with greater velocity than on the bottom what is caused by less distance from the center of their rotation on the bottom than on the top. The balls have also enough space to rotate inside the cross pipe however some friction will be appearing in this system. This friction can be decreased by the use of brass rings instead the bearings placed in each end of the pipe.


A scheme of an inertial propulsion system with two masses as a load to obtain unbalanced centrifugal forces. Each of the two masses have one ball bearings. There are also two linear bearings sliding inside of each caring, open on entire its length, rods and they are moving along in both directions. At these linear bearings there are welded short rods for ball bearings. I also considered the system with four masses what also could be here applied with success and in this case the acting forces would be doubled - the frequency of mass-energy exchange would be two times greater than in the system with only two masses. However adding too many masses perhaps more than four would be resulting with much changes in construction of the device in this form - the center point of rotation of the two directional hollow rods should be placed more centrally with respect to external rim.


This propulsion system that I noticed one time on Alfred Evert site back in 90' or slightly later was in fact only a 2D drawing with additional ball bearings on the top of each weight. As a latest version I will make an animation in blender of similar system with a little different constructional assumptions. The main change rely on the change of smal ball bearings on the top of each mass on big needle bearings inside the external rim. Previous version was similar to this scheme:
On above picture is shown several weights rotating on central rotor shaft with many rods, on each rod is moving one the weight. The picture is simplified. System has mechanical energy supply by external electric motor. The weights have linear bearings between rods and itself what is not shown on this picture. I've added also electric motor which is delivering the mechanical power to the system. Another big change is making the weights as a doubled masses connected by a rods to obtain more geometrical and functional stiffness to avoid uncontrolled rotation of the masses on round rods, making it double with connection allows to avoid this problem and increasing the weight mass at once two times. The quantity of rotating masses is eight. The system have also linear bearings inside each of rotating mass in number of 2 for each pair of weights. This propulsion have additionally rounded corners as a finish of the weights what allows for a better sliding of the weights on the needle bearings.It is recommended to apply some lead fill in the inside of the weights for make better parameters of acting forces, however it is not necessary because the weight of steel is enough for this solution. This system should to operate with a greater speed in comparison to the system with more ex-center placement of the point of rotation as is seen in previous scheme. I applied here less ex-center solution with more respect for greater speed of rotation and bigger rotating mass for less vibration reasons.The system if right constructed could give a lot of power and should be able to lift heavy loads, crew and equipment. However the main obstacle in this case to obtain an efficient working prototype is the lack of financial support for starting crucial works on this technology. Rocket technology needs a dangerous fuel and liquid oxygen. What we got here is a propellant-less clean propulsion method capable of eliminate every jet and rocket transport and it is a simple inertial propulsion system as a many I was presented lately unfortunately having only a hope that someday this propulsion will see the daylight for good of all mankind.This propulsion is possible by taking to knowing one simple fact, that is the rollers which are closer to the center of rotation are moving slower than the rollers which are on the point of faster rotation. In this propulsion method three rollers on the up position are on the faster rotation phase and three lower rollers on the bottom are on the slower rotation phase, the two side rollers are neutral on constant turn of the device. The device is projected for fast ratation, the extending of the weights on upper position and in bottom position can be solved by application of displacement of the location of external ring relatively to the center of rotation of the rotor thus this is the shortest way to control the power of the device.I don't need to notice, that with the faster rotation more centrifugal force is appear thus on the three upper rollers is acting bigger centrifugal force than on the three lower, so this system produce linear force against gravity - load can be lifted and this propulsion can to propel spacecrafts in space conditions.


I did some calculations on eight rollers inertial propulsion. Whether they are correct or not, it remains to be seen, in any case, the calculations show that the difference between the centrifugal force at the top of the device and at its bottom is 253.41 kgms-2 that is 253,41N, the difference in the speed of mass movement in this case is 2, 21 m/s between these two points. These are the results based on the assumption of a speed of 500 RPM and the values read from this section. The difference in the radius to the center of mass of the roll. The pressure of the roller holder on the telescope is not taken into account and it is also quite a large value and translates into the total calculation weight. I determined the weight of a single roll at 2 kg, but it would have to be precisely determined whether there would be no discrepancies with these dimensions of steel rolls, because it is an approximate value. The value of the total centrifugal force should include the value of centrifugal forces arising from other rollers in the amount of two additional ones, which, however, will have a slightly lower force, because they are at an angle to the vertical and their radius from the center of circulation is also smaller. Two rollers on the sides, whose forces balance each other, are insignificant in terms of calculations. The three lower rollers are at minimum radii and their instantaneous centrifugal forces are close to the calculated value in the low position of the device.


Permanent magnets polarization. I considered also using electromagnets (horse shoe electromagnets). Unfortunately I don't know how I could calculate if it would be working or not. The system seems to me to be not correct in its main assumptions in this form, maybe need some modifications. The existing point of suspension is not allowing for such a device to be working with a main assumptions. I think that the centrifugal force will be not decreasing the weight of the device during its work due to the point of suspension which is not affected by the centrifugal force in this case. I am always really willing to find the answers in the inertial propulsion matter so I will try everything what make me closer to the true inertial propulsion systems to let this become a reality of terrestrial and space travel so this is only another attempt in this research which not necessarily at this time can lead me to a proper solution on this road. This system is pretty simple but whether the centrifugal force is work in this way, as the animation shows, I am not convinced. If I be able to build a working model of an inertial propulsion it is more probable that I begin rather from an ex-center machines than such a devices.

Human race is endangered by extinction not only for its own activity. We have to do a lot if we want to survive on this little rock - planet Earth. For that reason it is not enough to do what we have been doing until today, we have to reach for non - standard technologies like for instance inertial propulsion and gravity propulsion.to spread our technology and life in entire galaxy. This aim is not possible to obtain by using conventional technology means. I know that someone can question inertial propulsion as a proper technical way of transport for the reasons which our science know very well. But I noticed that lately the science approach to inertial propulsion is in many topic points more enthusiastic. More articles in Internet and local press is describing new space transport conceptions. In space there are no fuel stations and rocket transport people are already know that fact very well for sure. So making a step in the direction of inertial drives seems to be really reasonable. I've written a lot already about inertial propulsion method useful in space and today I'm not going to stop to do this because other propulsion systems seems to me more distant to realization than inertial propulsion, no rocket propulsion is good enough if we take its propulsion parameters to consideration. The best and who knows if not only solution seems to be just inertial or gravity propulsion. The gravity propulsion isn't yet better described by anyone until our times. We have WARP drive basics but for now frankly saying WARP drive is more similar to fairy-tales than to real propulsion method. And probably for that reason I noticed that inertial propulsion works even if these are only toy-like solutions and nobody saw working toys based on WARP propulsion yet. However if to add much more attention to this technology problem the inertial propulsion basics seems to be much more clear and obvious solutions than some of old well-know technology we use since even a couple hundreds of years, the only problem is money and time to develop this technology.Especially time is here most important factor, because we have no time already to spoil as a civilization. Considering such a topics as economy, pollution of the environment, social problems, we cannot afford for waiting for such a solutions as are presented by SpaceX or Blue Origin. Only mad people could trust rocket technology, knowing every limitations of it. In this limitations set the main place is occupying the lack of possibility of turning back to Earth during the mission. The vehicle without the propellant is useless that's the final limit of rocket technology. To the future belongs the propulsion method where there will be no need to refueling the tanks to fly further. That's the moment where inertial propulsion comes in. Inertial propulsion also needs energy to functioning but what we have here is disconnection the main propulsion factor from energy delivering method and this is the main advantage of inertial propulsion in comparison to rocket propulsion where there is not such a possibility. In inertial propulsion method we can propel the system with electric energy using electric motors, in rocket propulsion the only way we can use electricity to propulsion is ion propulsion method and as we know well ion propulsion gives very small thrust to less to start from the planet surfaces. Inertial propulsion is a method of propulsion that it will be an opportunity to start from the surface of Earth and Mars as well as Moon. Inertial propulsion is decreasing gravity vector acting on some propulsion elements on the deck, so it can lift of the ground in state of over the state of weightlessness, which is the point where inertial, centrifugal force gradient change is equal to gravity local gradient. The inertial propulsion is thus allowing to obtain thrust from rotation of heavy internal elements when the inertial force is surpassing the gravity force so the generators can lift of the system upwardly despite the fact that the gradient of gravity acting on passengers inside the ship stay the same. In some system of inertial propulsion I was described the system with entirely fixed the problem of diversification of those both gradient acting on the generators and the passengers by locating the passenger compartment in the middle of propulsion system in the way that the mass of passengers would be in rotation state and sustain the mass of propulsion for entire spaceship. This was to sustain the proper g conditions on the deck and getting the acceleration by the spaceship.In below solution the passengers are present more time in front part of the spaceship, that is the side complying to the movement direction than in rear part of the vehicle. The whole cockpit is rotating in one direction and it is once in rear part of the spaceship and once in front part of it. However if the cockpit would be rotating with a great velocity than even vibrations will be decreased to the minimum. So once the rotor is rotating the spaceship will be obtain propulsion and additional G eliminating to the right level even if the spaceship will be moving faster and faster. The force of acceleration will be balanced by centrifugal force. Similarly to this assumption if the spaceship is to start from the Earth surface the centrifugal force will be decreasing gravity force acting on the crew until the spaceship will gain a proper rotation speed to take off the ground than the crew will be affected by several stronger force than being in the rest on the ground but this force will be dependent from rest mass of the part of spaceship which is not in rotation state, because there will be such a mass for sure. For better balance there is the need to pair the main rotor with the crew another the same rotor with crew or with the deck load the same in mass as the first.
The shape of slightly other proposition of the same propulsion method however with gyroscopic stabilisation system of two rotating fast rings. Inside there are the same propulsion as on above pictures.
Lately I was thinking about double sling effect inertial centrifugal and inertial force generator. It will consist of two contrary rotating masses, those masses will be guided by a linear bearings with welded short rods with double ball bearings. The masses will be moving along guided rods. The entire system will be rotate on egg shape external rims to obtain maximum force difference between two up and down position. The masses will be synchronized and in each loop will be passing by each other two times one time on the bottom and one time on the upper position. This system is not entirely balanced and to full balance there will be needed three such a generators placed on the corners of equilateral triangle. The system is not equipped in counterweights and the masses will be give away their full centrifugal force on the external rims. The centrifugal force is maximal in upper position in the while that both masses will be passed by each other and minimal in bottom position. This system is not entirely finished this is only the scheme of the aim system, which will be developed in further time.In the attached drawing the system is in lower position where the force is minimal. To solving is the question of delivering the external mechanical energy from the electric motor. I added the ball bearings on the separate shafts because they will be rotate in opposite direction. There was no way to balance the system by placed the generators in coplanar plane, so they are placed one by one. There was an opportunity to place them side by side but I decided to place them in this way to obtain more closed system for the reason of delivering the power from electric motor, but this question as is seen is still to solve. The side parts of rims are very close the main shafts so the masses hardly can pass between the rims and the main shafts, the enough distance is about several millimetres.