Kręgi zbożowe.Kręgi zbożowe są obserwowane na świecie już od czasów historycznie zamierzchłych. Dla wielu ludzi związanych z pograniczem wiedzy i nauki, stają się często źródłem inspiracji i zainteresowania swoimi geometrycznymi i wspaniałymi formami. Jednak skąd tego typu zapisy, nie tylko w zbożu, ale i w śniegu i innych nośnikach przyrodniczych się w ogóle biorą. Nie są one tworem ręki człowieka jak niektórzy utrzymują, z całą pewnością. Powstają one zawsze w określonych okolicznościach, którym towarzyszy zazwyczaj gęsta mgła z istotną preferencją pory dnia - najczęściej wcześnie rano. Emanacja energii, która tworzy te kręgi, którą na razie nie potrafimy zrozumieć wygląda jakby była to energia z informacją - przekazem dla cywilizacji, jednak nadawca jest zagadkowy i okryty mgłą tajemnicy. Niektórzy doszukują się w kręgach przejawów jakiejś energii planetarnej Ziemi lub ingerencji istot z kosmosu prowadzących działania socjotechniczne oraz polegające na operowaniu na świadomości ludzi, poprzez przekazywanie ludziom schematów określonych urządzeń technicznych i wiedzy technicznej oraz filozofii wyższego lotu. Bez wątpienia, niektóre wzory mogą zdawać się wyglądać jak przekroje lub rzuty określonych urządzeń technicznych, schematy działania lub inskrypcje zapisane w kodzie binarnym lub innym nawet trudnym do bezpośredniego odczytania zapisem. Mogą to być przestrogi lub instrukcje dla rodzaju ludzkiego i cywilizacji ziemskiej jak na poniższej fotografii, która zawiera inskrypcję w kodzie liczbowym, którą dało się odczytać kryptologom. Czy jest to również obraz twórców tego przekazu, zamknięty w ramce portret kosmitów ? Niektóre przekazy jak wspomniałem mogą zawierać informację na temat urządzeń technicznych, które niektórzy ludzie zdają się interpretować i snuć plany całych pojazdów kosmicznych, bądź urządzeń generujących energię elektryczną lub silników napędowych do pojazdów kosmicznych itp. Urządzenia tego typu, co na poniższej fotografii mogą przywodzić na myśl np. urządzenia napędu bezwładnościowego, urządzenia wykorzystujące zasady mechaniki lub dynamiki.Tego typu urządzenia są już analizowane przez wielu ludzi - badaczy pod względem możliwości konstrukcyjnych na całym świecie, chociaż zdają się przedstawiać z pozoru tylko półksiężyce i okręgi. Poniższa fotografia może być interpretowana jako urządzenie typu komory oscylacyjnej, którą niektórzy badacze usiłują konstruować w celu uzyskania wysokich pól magnetycznych.Wiele wskazuje na to, że kręgi tworzone są za pośrednictwem energii elektromagnetycznej. Są również niekiedy informację o nadlatujących nad łąkę pojazdach latających w kształcie kul lub zbliżonych do formy kuli, według relacji niewielu światków i filmów nagranych w naturze, pojazdy te nadlatują nad pole wysyłając w kierunku gruntu wiązkę, która to właśnie odciska owe wzory w łanach bądź piasku , śniegu itp. Wiele kręgów jest podobnych do jakby larw, motyli i pająków, niektóre zawierają tak jakby informację zwrotną, elementy np. informacji, które opracował człowiek lecz z dodatkową treścią. Istnieją na nich jakieś kody, podobne do danych typu tabliczek z podstawowymi danymi o właściwościach materii, danych charakterystycznych dla zjawisk materialnych, itp. Dużo jest wzorów przypominających jakieś turbiny i pompy turbinowe, czy wirniki jakichś urządzeń magnetycznych. W sieci istnieją całe archiwa dokumentujące tysiące przypadków powstania kręgów zbożowych. Kręgi zbożowe prawdopodbnie niosą przekaz dobrych wartości, zdaje się, że zawarta w nich myśl ma docelowo pomóc ludziom a nie zaszkodzić. Inteligencja wykorzystana przy ich tworzeniu jest wysokiego poziomu, odczytanie przekazu zdaje sie mieć wymiar szerszy. Galeria kręgów zbożowych