KlonowanieKlonowanie to technologia z zakresu inżynierii genetycznej polegająca na tworzeniu dokładnej kopii tego samego organizmu biologicznego z organizmu podstawowego. Klonowanie polega na wydzieleniu z komórek organizmu dawcy np. z tkanek miękkich z organizmu dawcy kodu genetycznego i następnie powieleniu za pośrednictwem technik inżynierii genetycznej nici kodu DNA poprzez umieszczenie tego kodu w oczyszczonej z pierwotnego materiału genetycznego komórce. Następnie jeżeli wszystko pójdzie z planem komórka ta rozwija się w organizm całkowicie zgodny pod względem genetycznym do organizmu skąd pobrany został kod. Klonowanie realizuje się z powodzeniem w przypadku zwierząt inwentarskich, gdzie modyfikuje się kod genetyczny zawarty w komórce jajowej danego gatunku zwierząt, po to by zachować istotne pozytywne cechy danego zwierzęcia i przekazać je organizmom potomnym. Klonowanie zwierząt jest już co prawda opanowane pod względem technologii inżynierii genetycznej i biotechnologii, to jednak długofalowe skutki klonowania i interakcji klonów ze środowiskiem naturalnym są jeszcze obiektem badań, a sama technologia klonowania jest postrzegana przez wielu ludzi za zbyt ingerującą w harmonię natury i w pierwotny ekosystem przyrodniczy, gdzie istniejące obecnie cechy zwierząt i roślin powstawały przecież w procesie ewolucji przez miliony lat. Podobnie jak wiele innych dziedzin technologii składających się na obecny system cywilizacyjno-naukowy, technika klonowania jak i inne techniki manipulacji kodem genetycznym, również obarczone są błędem ludzkim, na skutek którego może dojść do olbrzymich katastrof ekologicznych na niespotykaną w dziejach cywilizacji człowieka skalę. Aby sie przed tym uchronić, należy ograniczać możliwość interakcji organizmów ze zmodyfikowanym kodem z gatunkami naturalnymi, co obecnie jednak nie jest w sposób właściwy przestrzegane i gatunki zmodyfikowane mogą łączyć sie z gatunkami GMO w sposób praktycznie niekontrolowany np. w uprawach rolnych na Ziemi. Owady żywiące się roślinami zielonymi z upraw GMO, oraz pijące ich nektar i zjadające ich pyłek, mogą podlegać nieznanym procesom mutacyjnym wynikającym z odmiennego genomu zawartego w tych roślinach, co oznacza inny skład generowanych przez nie produktów.