Górnictwo kosmiczneGórnictwo kosmiczne jest to górnictwo zlokalizowane poza Ziemią, na innych obiektach kosmicznych w obrębie systemu słonecznego, bądź prawdopodbnie w przyszłości w innych systemach planetarnych. Górnictwo kosmiczne starają się rozwijać bogate kraje, które liczą na wysoką stopę zwrotu z wydobycia deficytowych metali tu na Ziemii, typu platyny, czy złota. Dla rozpoczęcia wydobycia tego typu kopalin należy jednak dysponować odpowiednią technologią transportu surowca wewnątrz np. układu słonecznego. Obecnie dysponujemy technologią napędu rakietowego, która umożliwia tego typy eksplorację bogactw z kosmosu, jednak upłynie jeszcze jakiś czas zanim oparta na napędzie rakietowym technologia umożliwi w ogóle jakieś konkretniejsze działania. Górnictwo kosmiczne nie jest sprawą prostą, gdyż system słoneczny jest bardzo rozległy z punktu widzenia życia na jednej planecie jaka jest Ziemia i transport a także wydobycie z natury rzeczy będzie polegało na wyjątkowo wyrafinowanej logistyce i przepływie dobra pomiędzy kopalniami, które miałyby wysyłać rafinat na Ziemię. Cywilzacja ziemska nie dysponuje doświadczeniem w tego typu zaawanowanej eksploracji lecz faktycznie jest ona jeszcze na początku swojej drogi w kosmos, a większość misji dotyczy jak dotychczas samej orbity okołoziemskiej.