Efekt.


Płyny to substancje o średniej gęstości, większej od gazów a mniejszej od ciała stałego, chociaż są wyjątki np. typu litu, który jest ciałem stałym a jest lżejszy od np. wody. Ośrodek ciekły może reagować na siły dynamiczne, w tym przypadku wiąże się to z efektami bezwładnościowymi, które powstają wtedy, gdy ciecz zmienia kierunek przepływu, prędkość przepływu lub reaguje na zewnętrzne siły jak siła odśrodkowa lub przyśpieszenie albo spowolnienie w ośrodku ciekłym. W oparciu o tego typu zjawiska w przeszłości próbowano rozwiązań zdolnych do napędzania określonych urządzeń do generowania prądu czy w lotnictwie, a nawet w astronautyce. Prekursorzy tego typu rozwiązań najczęściej nie cieszyli się swoimi rozwiązaniami w kontekście powszechnego uznania, raczej pozostali aż do współczesnych czasów praktycznie w cieniu powszechnie stosowanej technologii i ich propagatorów, których liczba przerosła najśmielsze oczekiwania. Już od czasów Tesli nie brak było przeciwników określonych technologii z potencjałem do odmienienia problemów lotów atmosferycznych i kosmicznych jako takich. Sam Tesla miał w swoim zestawie patentów również urządzenia jak turbiny oraz pompy, które cechowały się odmienną konstrukcją na tamte czasy. Od chwili, gdy ludzkość zaczęła korzystać z wypalania węgla, gazu i innych nośników energii w celu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach, już od tego czasu zaczęło się odejście od tak zwanej darmowej energii, odrzucono w ogóle koncepcję wolnej energii jako takiej, a technologia zaniedbała niekiedy rewolucyjne rozwiązania polegające na przepływie ciężkich cieczy lub energii molekularnej w nich zawartej. Energia zaczęła się tym samym kojarzyć ludziom ze schematem, w którym pierwsze skrzypce grają całe korporacje a system jej wytwarzania z systemem zcentralizowanym. W tym punkcie energia wytwarzana powszechnie przez konsumenta ucierpiała najbardziej. Napędy i elektroenergetyka zaczęły być kontrolowane przez gigantyczne korporacje, sterowane sztucznie za pośrednictwem centralnych systemów administracyjnych, przez co wolność człowieka została ograniczona, bo doszło do tego, że musiał on podporządkować się machinie właśnie tego typu. Gdyby każdy dysponował wolnością miejsca przebywania, sposobu zasilania swoich potrzebnych urządzeń, to pod względem ekonomicznym i ergonomicznym, cały system kontroli społeczeństwa ległby w gruzach, wyłoniłaby się z tego nowa forma, czysty krajobraz technologiczny, w którym w końcu człowiek decyduje o swoim losie, a nie korporacje i rządy.


Lift.


Efekt zasysania.


Efekt hydrodynamiczny


Efekt hydrodynamiczny wizualizacja


Efekt wiru wodnego.


Woda w ósemce..Efekt hydrodynamiczny wizualizacja 2

Pompa osmotyczna to proste urządzenie pracujące w oparciu o zjawisko osmotycznego zasysania cieczy takiej jak woda. Woda ma lepkość i napięcie powierzchniowe, a te zjawiska wynikają z międzycząsteczkowych właściwości wody, co teoretycznie umożliwiałoby budowę takich urządzeń. Urządzenie tego rodzaju wykorzystuje różnicę ciśnień wytwarzaną przez sferyczne naczynie z przewodami osmotycznymi, które zasysa wodę jak gąbka, wytwarzając jednocześnie na zewnątrz naczynia ciśnienie ujemne, co może stać się bezpośrednio powodem przepływu cieczy wewnątrz urządzenia.