Terapie genoweTerapie genowe to technologie z zakresu inżynierii genetycznej i genomiki pozwalające na edytowanie genów w zakresie genomu organizmu żywego w celu uzyskania określonych rezultatów leczniczych. Wszystkie choroby nękające ludzkość od wieków, mogą być wyeliminowane za pośrednictwem tego rodzaju terapii. Wciąż jednak istnieje problem w postaci wyjątkowo skomplikowanej pod względem genetyki siatki połączeń funkcjonalnych poszczególnych genów między sobą i z zewnętrznym światem poza organizmem, który ma być edytowany. Nauka w zakresie terapii genowych, raczej jeszcze nie jest w największej fazie rozkwitu, ponieważ mamy do czynienia z jej początkowym etapem, na którym pewne geny mogą być wymienione i zastąpione innymi, jednak większość dysfunkcji organizmów żywych to zaburzenia wielowątkowe istniejące na wielu płaszczyznach funkcjonowania tych organizmów, w związku z czym zmiany które dokonała dana choroba genetyczna w organizmie wymaga bardzie rozbudowanych technik inżynierii genetycznej i zarazem farmakologii, a czasami również innych dziedzin technologii. Śmierć to zjawisko dotykające organizmy oparte na komórkach, w których w wyniku jej zaistnienia następuje zanik powielania DNA i sekrecji białek i jako ludzie nie dysponujemy lekarstwem na śmierć, możemy jednak poprzez działania regeneracyjne, farmakologię i obecnie funkcjonującą wiedzę o procesach w komórce doprowadzić do wydłużenia fazy właściwego prosperowania ludzi i pożytecznych zwierząt w gospodarce człowieka.