Zapis danych w skali atomowejZapis danych w skali atomowej, czyli w zakresie rozmiarów w nanometrach, gdzie obecnie zapis ten może być realizowany w najlepszym razie za pośrednictwem fali o długości widma światła niebieskiego, byłby sukcesem, gdyż jak dotychczas nie udaje się operowanie pojedyńczymi atomami, jedynie tylko za pośrednictwem mikroskopu elektronowego, co oznacza że w tym przypadku nie uzyskamy odpowiednich rezultatów w drodze istniejących technik. Konieczne jest opracowanie lepszych technik umożliwiających trójwymiarowy zapis informacji, jak w niobanie litu, tylko z większą rozdzielczością. Zmniejszanie procesu technologicznego w procesorach ma swoje granice i juz obecnie tj w 2020 roku osiągnięto 7 do 4 nanometrów grubości ścieżki przewodzącej. Co do pamięci masowych typu SSD, pytanie brzmi jak daleko może posunać się miniaturyzacja bramek NAND, na których jest ta pamięć oparta, by działały one wciąż poprawnie., a z drugiej strony dotyczy ono procesu technologicznego, dzięki któremu mozna nanometrowe bramki otrzymać. Gdy cywilizacja dojdzie już do takiej perfekcji w produkcji pamięci, ich czytania, zapisu, a więc szybkości odczytu bądź zapisu, bo te wartości wcale nie muszą być sobie równe, czy będzie to technologia oparta na pojedynczych cząstkach czy nawet atomach ? A może wykorzystywane będą zupełnie inne nieznane obecnie cząstki, na trop których trafimy dopiero w wyniku zastosowania określonych, zaawansowanych narzędzi badawczych czy urządzeń tecznicznych o innych parametrach niż obecne i znane ludzkości. Przekaz informacji na duże odległości i wiązana z tym technologia, napotyka na poważne problemy gdy napotyka ona na odległości kosmiczne a zastosowane rozwiązania materiałowe i myśl techniczna odbiegaja od technologii użytej w nanoskali. Gdy mówimy o nanoskali odczyt informacji może być niemal natychmiastowy, pomimo że wciąż ogranicza te zjawiska prędkość światła, w nanoświecie może okazać się jednak że pewne procesy przebiegać będą nie zgodnie z prawami, które już znamy, ponieważ nauka może napotkać na takie nowe rozwiązania wynikające z nowoodkrytych praw, że stare prawa mogą zostać ograniczone co do technologii, gdy okaże się że to co odkryto jest lepsze jakościowo.