Spis treści

1. New inertial drives. 2. Napęd z wykorzystaniem rolek magnetycznych. 3. Napęd z wykorzystaniem rtęci. 4. Rolkowy napęd bezwładnościowy - 3 duże i ciężkie rolki. 5. Napęd bezwładnościowy ze sprzęgłem magnetycznym. 6. Napęd z chowanymi masami. 7. Opowieść o napędzie inercyjnym. 8. Napęd z dwoma masami.

1. New inertial drivesNapęd bezwładnościowy, a konkretnie napęd uzyskujący siłę napędową z obrotu określonych elementów składowych w postaci wirników i elementów wykonujących inne ruchy tak by wytworzyć siły inercyjne, pchające lub ciągnące cały układ napędowy - generator ciągu za pośrednictwem, bądź to siły odśrodkowej, bądź siły pochodzącej z ruchu posuwisto-zwrotnego, który pod względem konstrukcji rozpatrywany jest juz od dawna i nie stanowi on pod względem podstaw fizycznych sprzeczności z jej kanonami, jest obecnie według mnie najszybszą metodą rozwoju cywilizacji polegającą na powstaniu możliwości swojego operowania w warunkach próżni kosmicznej. Tego rodzaju pędnik w połączeniu z np. reaktorem atomowym umożliwiałby szybką eksplorację kosmosu, zarówno tego pobliskiego jak i dalekiego na skalę jaką obecny napęd rakietowy nigdy nie będzie tego umożliwiał.


Napęd bezwładnościowy z 12 rolkami
2. Napęd z wykorzystaniem rolek magnetycznych.


Napęd z wykorzystaniem wielu rolek ślizgających sie po obudowie od zewnątrz, działający na zasadzie większej liczby rolek u góry w danej jednostce czasu niz u dołu.
3. Napęd z wykorzystaniem ciężkiej cieczy typu rtęci.


Rodzajem napędu bezwładnościowego jest napęd wykorzysującego przepływ płynów, typu woda, rtęć. W tego typu rozwiązaniu siła napędowa uzyskiwana jest w wyniku obiegu płynu po określonym profilu przewodu, który charakteryzuje się różnicą promienia góry obiegu w stosunku do dolnej części obiegu, skutkiem czego uzyskuje się nierównomierne ciśnienie, którego gradient skierowany jest przeciw grawitacji celem uzyskania mierzalnych sił napędowych.


Inna konstrukcja napędu opartego na przepływie ciężkich płynów


4. Rolkowy napęd bezwładnościowy - 3 duże rolki.


A few years ago when I was at the beginning of my inspiration about space and technology, I was considering continuously something with application of centrifugal forces to propel robots and spaceships in space. However harnessing the centrifugal forces to propel spacecraft isn't something easy - every forces have opposite reaction in physic that we know today. In the inertial force which is connected with centrifugal force there is no separation between gravity force and inertia force obtained by rotation and this forces can't be recognize in most cases as different in appearance for observers. Forces generated by static mass which we call gravity are equal to forces generated by rotation which we call centrifugal forces. Now, the problem is how to apply this two forces against each other in the aim to propel robots and spacecrafts ? In the case of centrifugal force we have ability to obtain forces in every direction and the only one case that is necessary we want to cancel gravity is up direction. In gravity the force can't be changed and with the force vector aimed in the center of mass of the planet it is staying always the same. Some technics could be used to set apart the proper centrifugal force from another its directions against gravity in the case of reciprocating steel sphere as it is shown at the below picture. In bottom position the sphere has very low kinetic energy and in reality it is coming mainly from inertial impact, as the sphere powered by strong electromagnets is climbing upward the kinetic energy is getting bigger thus the sphere can give back its energy on the external case by the mean of centrifugal force, after that the sphere is falling to minimal kinetic energy again and the process is starting again generating linear lift. The generators should be at least doubled to the proper operation.


Rolkowy napęd bezwładnościowy


Napęd bezwładnościowy


Poniżej znajduje się rodzaj siłownika bezwładnościowego sterowanego magnetycznie. W pozycji w górnej półkuli rotacji wirnika element napędowy uzyskuje większą dynamikę i energię bezwładnościową niż podczas przebywania w dolnej półkuli rotacyjnej. To sprawia, że urządzenie generuje nieskompensowaną siłę w kierunku większych sił bezwładnościowych przy dłuższym ramieniu. Urządzenie to docelowo ma być tak zaprojektowane by odległość między elektromagnesami trzymającymi była niewielka tak więc by siła odśrodkowa nie mogła przy żadnej prędkości rotacji oderwać elektromagnes w pozycji dolnej, co spowodować mogłoby wyrównanie i zbalansowanie się sił odśrodkowych co powodowałoby niewłaściwe działanie urządzenia. Ten rysunek jest jedynie schematem poglądowym, jest niekompletny i wymaga wkładu pracy by wyeliminować wszelkie problemy techniczne.


5. Napęd bezwładnościowy ze sprzęgłem magnetycznym.


Napęd bezwładnościowy ze sprzęgłem magnetycznym6. Napęd z chowanymi masami.


Napęd bezwładnościowy ze składanymi ramionamiDoświadczenie7. Opowieść o napędzie inercyjnym


Opowieść o napędzie inercyjnym


8. Napęd z dwoma masami.


Ten sposób napędu chociaż ze wspólnymi dla wielu moich późniejszych metod cechami, ma to do siebie, że jest to wczesna faza projektowania napedu bezwładnościowego wykonana przeze mnie jeszcze w latach 1995-2000, czyli na samym początku mojej inspiracji tą formą technologii w MegaCadzie 1.5 Lt. Pamiętam ze równolegle prowadziłem projekt nad innym urządzeniem w innym programie CAD, jednak nie szło mi tak dobrze jak przy korzystaniu z MegaCada i w konsekwencji porzuciłem ten drugi projekt na korzyść bardziej zaawansowanego.


Dwie masy - wczesny model.

The operation of this device is based on magnetic attraction between the steel balls and electromagnets. In the moment the ball is on the right position, the electromagnet next to it is switched on, so it is pulling magnetically its mass ahead, simultaneously the centrifugal force is rising, the more distance from the center of rotation the more centrifugal force is created, so in the smaller diameter of the curvature the centrifugal force will be smaller than on the greater curvature diameter that is on the top of the each of three generators parts. The magnetic field must be disconnected each time the ball is abandoning the present commutator part. If the ball is on the right position on the commutator that is in the center of it, the magnetic field from the located next electromagnet is connected, so the ball is sucked magnetically forward, however it can't abandon the curvature thus its inertial energy coming from its weight and mass is redirected on this curvature from the inside. Although this system is symmetrical an asymmetrical centrifugal force should be created due to specific placement and inclination of three inertial generator. The result centrifugal force should be maximal on the 33 degrees inclination axis, and that how the generators are inclined, so it is not operating vertically. The centrifugal force is neutralized partially in the center of the device when the balls are returning to another cycle, but the main centrifugal force is not neutralized and additionally it is multiplied by longer diameter of rotation at the top of generators.