Technologie materiałowe i nanotechniczneTechniki w skali Nano mogą uratować wielu ludzi z poważnych chorób, mogą również przyczynić się do uzyskania przez ludzi materiałów o fantastycznych wręcz właściwościach. Materiały inteligentne oraz super-wytrzymałe na uderzenia, rozdarcie, każdy rodzaj zniszczenia przez czynniki zewnętrzne oraz materiały z pamięcią kształtu to przyszłość w transporcie, budownictwie i eksploracji kosmosu. Z punktu widzenia technologii istotna jest możliwość programowania zachowania się określonych materiałów w nanoskali, żeby to zrealizować należy dysponować szeregiem dodatkowych możliwości technologicznych umożliwiających ingerencję w strukturę Nano cząstek materii i uzyskanie takiej funkcjonalności jaką np. dysponują takie wielkocząsteczkowe konglomeraty jak np. polimerazy w organizmie człowieka, jeżeli chodzi o funkcję biologiczną lub takie cząstki jak dysponujące możliwością samo reprodukcyjną lub przetwarzające określone środowisko chemiczne w inna jakościowo substancję np. radzące sobie z zanieczyszczeniem środowiska, przykładowo mające możliwość przeróbki ropy naftowej lub mazutu rozlanego w morzu do substancji możliwych do asymilacji przez standardowe już organizmy. Możliwe stałoby się również z czasem programowanie materii wewnątrz organizmów zwierzęcych i ludzkich aby wspomóc je w przebiegu wielu chorób i dysfunkcji organicznych, które obecnie nie są możliwe do opanowania i często po prostu kończą się śmiercią organizmu. Dostosowanie organizmów do warunków środowiska panującego na powierzchni planet mniej gościnnych niż Ziemia także może także być ważnym elementem tego rodzaju technologii lub produkcja i obróbka metalurgiczna polegająca na wykazywaniu się innymi niż to wynika z przewidywań i składu pierwiastkowego pod względem reakcji chemicznych, katalizatorów i pamięci chemicznej. Innym ważnym elementem byłoby stworzenie samopowielających się i samo budujących się materiałów metalurgicznych czy innych, które można by programować tak by zawsze reagowały w określony sposób i tworzyły zawsze te same struktury wielkoskalowe, co umożliwiłoby automatyczne budowanie schronień i ukryć dla kolonizatorów, zmiennokształtne programowanie po podaniu jakiegoś czynnika zewnętrznego np. pola elektrycznego, przepływu prądu, innego pola jak pole magnetyczne, miałoby doprowadzić do samoistnego twardnienia i układania się materiału w zaprogramowane struktury, które później można by wykorzystać do budowy innych urządzeń czy budowli. Wydaje się, że samo reprodukcja, samo powielanie się materiału nanotechnologicznego nie jest już takim odległym rozwiązaniem technologicznym, system po dostarczeniu produktu budulcowego sam mógłby dokonywać jego manipulacją i budować swoja strukturę taką jak zostanie mu ona zaprogramowana, z tego rodzaju zjawiskami mamy do czynienia obecnie powszechnie, bo dotyczą one świata roślin wirusów czy zwierząt. Wirusy są to organizmy z pamięcią genetyczną dysponujące metodą samo reprodukcji kosztem organizmów wyższych w stosunku do siebie, gdyby udało przenieść się tą cechę na inny pułap technologiczny nie dotyczący świata organicznego tylko dowolnej materii nieożywionej mielibyśmy do czynienia z czymś zarazem niebezpiecznym i cechującym się fantastycznymi możliwościami technologicznymi.