Sztuczna fotosyntezaFotosynteza to proces przyrodniczy występujący w roślinach zielonych. Zdolność ta polega na reakcji chlorofilu, który znajduje się w chloroplastach w komórce roślinnej, przy udziale światła gdzie z prostych substancji podstawowych typu dwutlenku węgla CO2 i wody H2O powstają cukry proste typu fruktozy, czy glukozy C6H12O6 ,dzięki fotosyntezie rośliny mogą budować swoje tkanki, masę roślinną, która później jest wykorzystywana przez człowieka w rozmaitych celach bytowych i przemysłowych. Organizmy żywe, roślinne oczyszczają atmosferę z dwutlenku węgla, który jest produktem odpadowym wytwarzanym przez organizmy zwierzęce i człowieka w procesie oddychania. Gaz ten w środowisku jest więc zamkniętym w obieg w całej przyrodzie ożywionej - dla roslin stanowi pokarm wraz z wodą i innymi substancjami jak niektóre związki azotu. Od wieków człowiek próbuje opanować reakcję fotosyntezy właściwej roślinom, tak by można było produkować paliwo w procesach przemysłowych na masową skalę jednocześnie bez stosowania do tego celu wysokiej temperatury i ciśnienia, a więc obniżyć próg energetyczny reakcji poprzez substancje podobne do chlorofilu, jednym słowem przeprowadzić sztuczną fotosyntezę i zaprzęgnąć energię elektromagnetyczną tak by tanio zasilić swoją gospodarkę dobrej jakości paliwem.


Cząsteczka chlorofilu

Las - fabryka tlenu.

Las - fabryka tlenu.