Kawitacja i implozja.Pompa kawitacyjna jest to urządzenie oparte na kawitacji, zjawiska polegającego na implozji pęcherzyków pary wodnej w wodzie. Pompa kawitacyjna wykorzystuje to zjawisko do ogrzewania wody. Ogrzana woda może służyć do ogrzewania mieszkań w zimie. Pompa kawitacyjna to urządzenie o bardzo dużej sprawności cieplnej. Z punktu widzenia technologii współczesnych urządzeń grzewczych i wodnych, efekty kawitacyjne są czymś niekorzystnym i niszczącym przewody, bo doprowadzają do ich przyśpieszonego zużycia, w krytycznych sytuacjach kawitacja doprowadzić może do gwałtownych efektów niszczących systemy cieczy. Implozja to zjawisko przeciwne do eksplozji jak można wywnioskować. Przy wykorzystaniu implozji w cieczach jak w przypadku pompy kawitacyjnej woda wrze bo na skutek kawitacji bąble pary implodują gwałtownie zmniejszając lokalnie ciśnienie a przy zmniejszonym ciśnieniu woda wrze w niższej temperaturze niż wynika to z warunków naturalnych np. obowiązujących w atmosferze. Zastosować należy przy budowie tego rodzaju pomp wyjątkowo wytrzymałe materiały odporne na procesy erozji kawitacyjnej, ta erozja jest co trzeba stwierdzić jedną z przyczyn że pompy kawitacyjne nie są jeszcze zbyt popularne. Jest to jednak tania energia, mogąca służyć wielorakim celom, ma tu również znaczenie psychologia, która nie dopuszcza do wprowadzenia innych niż wynikające z przyzwyczajenia metod produkcji ciepła.