Charakter zawartych informacji

Strona ta ma raczej charakter poglądowy. Treści zawarte w niej w większości nie są poparte żadną analizą rzeczową, ani rachunkową. Została stworzona z myślą rozwinięcia wyobraźni i wzbogacenia istniejącej nauki o nowe, aczkolwiek nie potwierdzone jeszcze tematy. Nie należy inpretować zawartych tu treści jako wykład z zasadniczych kanonów nauki, raczej należy postrzegać je tylko jako propozycja. Treści opisowe dotyczące problemów społecznych, technologicznych, politycznych i naukowych przedstawione zostały jako pewien zgrubny zarys, który przedstawia subiektywne odczucie rzeczywistości, nie wnoszący do tych dziedzin istotnego wkładu rzeczowego. Tworząc tę stronę, chciałem przedstwić niektóre sprawy w nowym świetle oraz zainteresować ludzi nauki i technologii szczególnie napedem bezwładnościowym, gdyż myślę, że na bazie tego rodzaju technologii wciąż mogą powstać nowe formy transportu przydatne naszej cywilizacji.